Styrelse

Upsala Tennisklubbs styrelse ska enligt klubbens stadgar ha en ordförande samt 6 till 8 ledamöter. Styrelsen är det organ som fattar beslut i alla större eller principiellt viktiga frågor. Styrelsen utses vid klubbens årsmöte. År 2017 består styrelsen av följande personer.


kontakta styrelsen

feedback@utk.se  ​​​​​​​

Styrelse Upsala TK

Tomas Odin

Ordförande Upsala TK

Adam Jonsson
​​​​​​​
Kassör Upsala TK


Birgitta Milbrink

Sekreterare Upsala TK

Daniel Rudström

Ledamot Upsala TK

Amir Alimohammadi

Ledamot Upsala TK

Ylva Lövqvist

Ledamot Upsala TK

Lotta beming

Ledamot Upsala TK

styrelse ab utk-hallen

lasse nordström

Ordförande AB UTK-hallen

roger jo linder

Ledamot AB UTK-hallen

tomas odin

Ledamot AB UTK-hallen

daniel rudström

Ledamot AB UTK-hallen