Välkommen till Upsala Tennisklubb

Bordtennis

Välkommen till Uppsalas enda bordtennishall!

​​​​​​​Uppsala Bordtennisklubb

I UTK-hallen finns Uppsalas enda bordtennishall. Hallen invigdes hösten 2018 och rymmer 12 bord. Den som vill spela bordtennis utanför Uppsala BTK:s ordinarie träningstider kan köpa ett terminskort som ger innehavaren rätt att spela i bordtennishallen på lediga strötider. Det går också att betala för spel en enskild timme på tider som inte är bokade. Lediga tider i bordtennishallen visas här.
Om du vill köpa ett terminskort eller betala för spel vid ett enskilt tillfälle görs detta i UTK-hallens servicecenter.
 

Prislista Strötider


​​​​​​​Terminskort:
VT-2019, t.o.m. 15 augusti: 1000 kr (500 kr för träningsmedlemmar i Uppsala BTK)
Fritt spel på lediga strötider. Främst dagtid vardagar men även vissa helger. OBS! spel alltså i mån av ledig tid och plats och endast när bordtennishallen inte används för den ordinarie verksamheten. Lediga tider kan variera från vecka till vecka så kontrollera alltid hallschemat i förväg. Lediga tider i bordtennishallen visas här.
Terminskortet tecknas i UTK-hallens servicecenter.

Enskild strötid


Per timme och bord: 120 kr
Ingen bokning behövs men observera att det endast går att spela på de lediga tider som visas i hallschemat. Betalning görs i UTK-hallens servicecenter.
​​​​​​​