Välkommen till UTK-hallen!


Tävlingar padel

 PGA Corona har UTK valt att själva inte arrangera tävlingar. Om hallen hyrs av våra partners för att bedriva tävlingar krävs tydlig motivering och beskrivning hur tävlingen kan genomföras på ett säkert sätt.  

Tyvärr är våra matchkvällar inställda till vidare pga Covid19. Kurser pågår som vanligt än så länge.