Välkommen till UTK-hallen!

Styrelse

Upsala Tennisklubbs styrelse ska enligt klubbens stadgar ha en ordförande samt 6 till 8 ledamöter. Styrelsen är det organ som fattar beslut i alla större eller principiellt viktiga frågor. Styrelsen utses vid klubbens årsmöte. År 2020/21 består styrelsen av följande personer.  AB UTK-hallen har en separat styrelse som beslutar frågor om UTK-hallen.
​​​​​​​

kontakta styrelsen

feedback@utk.se  ​​​​​​​

Styrelse Upsala Tennisklubb


Tomas Odin - Ordförande
Birgitta Milbrink - Sekreterare
Charlotta Beming
Amir Alimohammadi
Tomas Anderberg
Lena Barwinger Jeremiasen
Jenny Lundkvist

Styrelse Ab utk-hallen


Roger Jo Linder - Ordförande
Tomas Odin - Kassör
Lasse Nordström - Sekreterare