Välkommen till UTK-hallen!

Integritetspolicy

Hej alla medlemmar i Upsala Tennisklubb!


Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att
  • Hålla ordning i medlemsregister
  • Fördela ekonomiska stöd
  • Arrangera tävlingar
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.
Från och med i dag den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen (PUL) ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så kan du göra det i dokumenten nedan.