171206
 
Bygg-Information om Nya UTK-hallen.
 
Vi anpassar oss efter rådande byggboom i Uppsala. Det blir för dyrt att bygga enligt våra ursprungliga planer. Vi rättar mun efter matsäcken.
Att bygga en golfhall kräver helt andra konstruktioner än en tennishall. Därför avvecklar vi idén även om det finns behov av en träningshall för golf i Uppsala. Vi bygger inte ihop hall och tält helt. Anledningen är konstruktionen. Taklutning från två håll (hall och ny hall) innebär stort tryck på konstruktion vid kraftigt snöfall. Vi tar inte den risken. Det betyder att vi inte bygger några kostsamma nya dusch- och omklädningsrum mellan hall och ny hall.
 
Vad är det vi bygger?
 
Vi bygger en ny tennishall. Vi maxar den så mycket vi kan till 98 m lång och 40 m bred. Från grusbanorna ut till parkeringen. Höjden blir 10,6 m i nock.
Hallen rymmer 4 tennisbanor och 3 padelbanor. Vi får en 4 m bred gång eftersom en tennisbana mäter 36 m i längd. Halva bredden på gången används som transport till banorna. Den andra halvan används som förrådsutrymmen. Det blir också en ljudisolerande konstruktion mellan tennis- och padelbanor.
UTK hallen får en ny entrébyggnad som byggs ihop med de nya tennis-och padelbanorna. Entrébyggnaden får två plan. Nedre plan rymmer, reception, shop samt kontor för eget behov.
På övre plan finns kontorsutrymmen för externa hyresgäster.
Cafeterian blir kvar på nuvarande plats. Under byggtiden kommande sommar passar vi även  på att renovera herrarnas dusch- och omklädningsrum.
 
Vilka är det som bygger?
 
Vi har under tiden fram tills nu varit tydliga med att inte gå in i kontrakt som blir till nackdel vid ev revideringar. Under vecka 50 kommer nya förfrågningar skickas till ett antal leverantörer. Vi hoppas innan jul vara klara med upphandling av ny hallbyggnad samt stomme till entrédel då dessa anbud redan är under utvärdering.
Sedan tidigare är Sweco anlitade som arkitekter och UMIA kommer utföra installationsentre-
prenaden.
 
När bygger vi?
 
Bygglovshandlingar håller på att revideras nu. Ansökan kommer att skickas in snarast.
Under handläggningstiden kommer vi att projektera klart installationsdelar samt planlösning och planerar ett byggsamråd första halvan av februari.
När det är klart sätter vi spaden i jorden för markarbeten. Detta beräknas ske ca 15/2-18.
Den 16 april börjar tältet rivas. I mitten av september invigs det hela.
 
 
Tips eller frågor? Kontakta oss gärna. Styrelsen för AB UTK- hallen
Daniel Rudström, Tomas Odin, Roger Jo Linder, Lasse Nordström