CSR

19/02/2014 14:13

Integration:


År 2012 föddes idén om ”street – tennis” ett projekt som riktar sig till barn och ungdomar i socioekonomiska och utsatta områden som i vanliga fall inte skulle ha möjlighet att få spela tennis. Verksamheten är i regel uppsökande, dvs. vi finns där barn och ungdomarna finns, i och med det så har vi ett mycket välutvecklat nätverk bl.a. fritidsgårdar och invandrarföreningar. På julafton och nyårsafton 2013 så var det ett 50-tal barn och ungdomar som spenderade eftermiddag/kvällen på UTK-hallen och fick möjligheten att spela tennis och andra racketsporter.

Obaida Alramhi som är projektledare för projektet är ett mycket välbekant ansikte för barn och ungdomar i Gränby, Gottsunda, Stenhagen och Sävja.

Verksamheten finansieras av Upsala Tennisklubb tillsammans med Uppsala Kommun.


Tennis för alla!


 

Upsala Tennisklubb – En Grön Idrottsförening


Upsala Tennisklubb blev i Oktober 2013 diplomerad som en Grön Idrottsförening av Riksidrottsförbundet, en utnämning som få föreningar i Uppsala ska skryta med.

Upsala Tennisklubb uppfyller kriterierna nedan:

-          Vi har utsett en miljöansvarig i föreningens styrelse.

-          Vi ska aktivt leva upp till gällande miljölagar.

-          Vi har de tillstånd (från kommuner och länsstyrelsen) som krävs för att bedriva vår verksamhet.

-          Vi strävar efter att i alla sammanhang, där det är befogat, väga in den påverkan på miljön och klimatet vår verksamhet innebär, såväl anläggning/klubbhus, arrangemang som transporter.

-          Vid större ny-, om- och tillbyggnader samt större arrangemang gör vi erforderliga miljöeffektbeskrivningar (MEB)

-          Vi tar särskilt upp miljöfrågorna i verksamhets- och årsberättelse samt ser till alla medlemmar ges möjlighet att ta del av informationen.

-          Vi informerar att vi har Diplom Grön idrottsföreningar med dess kriterier på föreningens hemsida.
      

      Habiliteringstennis    

    Upsala Tennisklubb har i många år drivit projektet HAB-tennis.

    Vi tycker att oavsett funktionsnedsättning så ska ALLA som vill spela tennis!

    Varje Söndag så har vi lektioner för personer med olika funktionsnedsättningar.

    Obaida Alramahi som är tränare för grupperna har gedigen erfarenhet och kunskap och kan på ett lekfullt och enkelt sätt se till att alla lyckas!  

   

   Habiliteringstennisen drivs tillsammans med Uppsala Kommun.


  « Tillbaka till nyhetslistningen

Senaste nyheter